ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

  1. Αρχική
  2. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Διατηρείτε το δικαίωμα της ακύρωσης της παραγγελίας μέσα σε μία ώρα από την πραγματοποίησή της.

Μετά το πέρας του ανωτέρω χρόνου η ακύρωση δεν μπορεί να γίνει δεκτή.

 ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

  • Διατηρείτε το δικαίωμα της επιστροφής του προϊόντος που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση του εντός 10 εργάσιμων ημερών μόνο εφόσον είναι στη συσκευασία του και δεν έχει αλλοιωθεί και με την επίδειξη της απόδειξης αγοράς.

Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές σε περιπτώσεις που:

  • Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί

  • Το προϊόν έχει γίνει ειδική παραγγελία για τον πελάτη

  • Τα προϊόντα είναι σε προσφορά

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος, τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη εφόσον δεν ευθύνεται η εταιρεία για τον λόγο της επιστροφής.

Ελαττωματικό προϊόν πρέπει να αναφερθεί εντός 5 ημερών. Πέραν του χρόνου αυτού η εταιρία δεν θα κάνει δεκτή την επιστροφή του. Ο πελάτης θα πρέπει να ενημερώσει την εταιρεία τηλεφωνικά ή μέσω e-mail. Μετά το πέρας των 5 ημερών η εταιρεία δεν θα δεχθεί ότι κάποιο προϊόν παρελήφθη σπασμένο/ ελαττωματικό.

Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος κατά την παραλαβή των προϊόντων να τα ελέγχει και να υπογράφει ότι τα παρέλαβε σωστά. Σε περίπτωση που κάποιο από τα προϊόντα είναι σπασμένο και διαπιστωθεί κατά την παράδοση της παραγγελίας, η εταιρεία υποχρεούται να προβεί σε αντικατάσταση του είδους αυτού με νέο.

Υπάρχει πιθανότητα να παρατηρηθούν χρωματικές αποκλίσεις των προϊόντων στην ιστοσελίδα σε σχέση με τα πραγματικά.